TRASA III

Szlak żydowski

 Pierwsi osadnicy żydowscy pojawili się w Lublinie pod koniec XV wieku. Przez kolejne 500 lat  ich społeczność rozwijała się dość prężnie, wnosząc w tkankę naszego miasta duży potencjał intelektualny, kulturowy oraz gospodarczy. Nie bez powodu Lublin nazywany był Jerozolimą Królestwa Polskiego. Tutaj bowiem odbywały się obrady sejmu żydowskiego oraz miała swoja siedzibę najsłynniejsza szkoła rabinacka na świecie. Tu ukształtowały się początki światowego chasydyzmu. Trasa z pewnością zadowoli odbiorców tej tematyki.        

                                                                          Czas zwiedzania: ok. 3-4 godz.

Plac Zamkowy – tablica pamiątkowa ze szkicem dawnej dzielnicy żydowskiej

Miejsce po Synagodze Maharszala  mieszczącej 3000 wiernych

Studzienka wodna – pozostałość po dzielnicy żydowskiej

Stary Kirkut – cmentarz żydowski liczący sobie przeszło 500 lat

Nowy Cmentarz Żydowski z XIX w. z m.in. zbiorową mogiłą pomordowanych Żydów

Jesziwas Chachmej – dawna Uczelnia Mędrców Lublina (wyższa szkoła rabinacka) z okresu międzywojennego

Szpital Żydowski z XIX w., wówczas jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce

Bożnica „Chewra Nosim”– jedyne miejsce kultu ocalałe w czasie wojny obecnie Izba Pamięci Żydów Lubelskich.

Sierociniec dla dzieci żydowskich, tzw. „Ochronka”. W budynku mieściły się również biura Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

Brama Grodzka – wystawa prezentująca przedwojenne Stare Miasto i dzielnicę żydowską.

 Latarnia upamiętniająca mieszkańców Podzamcza którzy wraz ze swoimi domami bezpowrotnie zniknęli z przestrzeni miasta.

 

do góry