TRASA IV

Szlak Wielokulturowy

 Lublin to miasto, które zawsze znajdowało się na styku kultur wschodu i zachodu. W wieku XV  zaczęli osiedlać się żydzi, co ukształtowało tu swoisty tygiel etniczny. Dzisiaj katolicy pozostali tu niemal samotni. Zachowało się jeszcze sporo pomników historii, które warto poznać i posłuchać jak to było kiedyś gdy ludzie darzyli siebie szacunkiem i tolerancją.    

                                                                                   Czas zwiedzania ok. 2-4 godz.

Plac Zamkowy – tablica z planem dawnej dzielnicy żydowskiej.

Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim z freskami rusko-bizantyjskimi, niezwykły przykład łączenia prawosławia i katolicyzmu. Dzieło to było podwaliną późniejszej Unii Polsko-Litewskiej

Pamiątkowy kamień w miejscu dawnej Synagogi Maharszala – która mogła pomieścić 3000 wiernych.

Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1607-33 ze wspaniałym XVII-wiecznym ikonostasem

Stary Kirkut – jeden z najstarszych i najcenniejszych cmentarzy żydowskich w Polsce z nagrobkami liczącymi sobie przeszło 500 lat.

Brama Grodzka –  pomiędzy dawną dzielnicą chrześcijańską i żydowską .

Rynek z kamienicami mieszczan pochodzenia polskiego, niemieckiego, żydowskiego.

Szkoła Ekonomiczna im. Vetterów wystawiona przez lubelskich przemysłowców niemieckiego pochodzenia.

Dawna cerkiew grecka zbudowana w 1786 r. przez prawosławnych kupców greckich.

Pomnik Unii Lubelskiej upamiętniający zawarcie w 1569 r. w Lublinie Unii Polsko-Litewskiej.

Kościół ewangelicko-augsburski pw. Trójcy Świętej, klasycystyczny, z XVIII w.

Cmentarz  wielowyznaniowy z roku 1797 na którym pochowani byli ewangelicy katolicy oraz prawosławni.

 

do góry