TRASA V

Majdanek

Nazistowski obóz koncentracyjny działający w latach 1941-44. Wybudowany na obrzeżach Lublina. Potoczna nazwa Majdanek pochodzi od nazwy pobliskiej dzielnicy Majdan Tatarski.

Wybudowany z rozkazu Heinricha Himmlera szefa ss był częścią Generalnego Planu Wschodniego. Na Majdanku miał powstać kombinat obozowy o powierzchni ponad 500 hektarów dla 250000 więźniów, do czego nie doszło. Majdanek na tle innych obozów wyróżniał się szczególnie złymi warunkami bytowymi, co było główną przyczyną śmierci więźniów.

Obecnie na terenie byłego obozu mieści się Państwowe Muzeum na Majdanku

                                         Czas zwiedzania: ok 2-3 godz.

Zwiedzanie muzeum obejmuje przejście ścieżką dydaktyczną po terenie obozu oraz następujące wystawy i ekspozycje:

barak 41 – łaźnia i komory gazowe – omówienie systemu eksterminacji

barak 45 – makieta obozu – omówienie systemu strażniczego

barak 47 – wystawa „Shrine” instalacja „miejsce Pamięci Bezimiennej  Ofiary”utworzona z rysunków, dźwięków, słowa, szeptu światła, obiektów i przestrzeni, autorstwa Tadeusza Mysłowskiego z muzyką Zbigniewa Bargielskiego.

barak 52 – ekspozycja – kilkaset tysięcy butów zgromadzonych w wyniku akcji „Action Reinhardt” której celem była eksterminacja ludności żydowskiej i przejęcie ich dóbr materialnych.

barak 62 – wystawa więźniowie majdanka opisuje ich losy, w formie audiowizualnych relacji, zawiera także dokumenty, eksponaty i nowoczesne aplikacje multimedialne poświęcone historii obozu.

barak 14, 15 wystawa warunki bytowe. Majdanek na tle innych obozów wyróżniał się szczególnie złymi warunkami bytowymi co było główną przyczyną śmierci więźniów.

budynek krematorium

mauzoleum – miejsce gdzie zgromadzono prochy ofiar obozu.

do góry