Zwiedzanie Starówki czy Starego Miasta?

Jedna z kamienic w Lublinie, Starówka

Spór toczy się o prawidłowe nazewnictwo części miasta z najstarszą zabudową o oryginalnym układzie urbanistycznym.

Nie brakuje zwolenników jednej oraz drugiej wersji, którzy przekrzykują się wzajemnie rozprawiając jak o jajku i o kurze.

Skąd ta Starówka? Jak podają różne źródła jest to zwykłe uproszczenie sobie życia, powstałe w gwarze warszawskiej i używane jeszcze na początku poprzedniego wieku. Słowo poszło w świat i dzisiaj można je usłyszeć w różnych częściach Polski. Obrońcy Starego Miasta słysząc Starówka, oburzają się, że nie brzmi to nazbyt dostojnie ujmując rangi miejscu. To trochę tak jakby do króla Kazimierza zwracać się Kazik. Utrwalił się również pogląd według którego Stare Miasto zburzone w czasie II wojny światowej a później zrekostruowane nazywa się „Starówką”, właśnie tak jak ma to miejsce w Warszawie. Jednak wiemy już, że nazwa „Starówka” była używana przez warszawiaków jeszcze przed jej zburzeniem podczas wojny. Idąc w tę stronę dalej, jak należałoby nazywać miasta, które były doszczętnie spalone a następnie odbudowywane na skutek pożarów, do których dawniej często dochodziło?  Jak podają źródła, Lublin kilkukrotnie doszczętnie był spalony, a po II wojnie kilka kamienic w rynku i na ul.Jezuickiej zostało odbudowanych w stylu PRL-u. W Lublinie jednak mówimy „Stare Miasto” i niech tak pozostanie.
Zatem serdecznie zapraszamy na zwiedzanie Starówki lub Starego Miasta w Lublinie zapraszamy na nasze wycieczki po Lublinie!